ششمین همایش برندینگ

ششمین همایش برندینگ

تاریخ :        ۲۴/۰۵/۱۳۹۷     

 

خلاصه مذاکرات و نتایج :

 

 • آقای دکتر بهنود ا… وردی نیک
  • معرفی ابزارهای پایشتصویر ذهنی Image
    • در هنگام فروش ۴ نوع برند داریم:

 

 • محصول ( تجربه ) Product
 • هویت Identity
  • توجه : باید روابط بین این سه مورد کاملا منطقی باشد.
 • پخش کلیپ فارغ التحصیلان هاروارد
 • کلینیک برند
  • آیا برند سالمه یا نه؟
 • واگذاری برند
 • پرورش مربی برندینگ

 

 

 • آقای مهندس کاوه یزدی فرد
  • تکمیل ارائه آقای دکتر ا… وردی در حوزه بازار کار
  • تمرکز در برند سازی ذهنی

 

 

 • آقای دکتر یحیی علوی
  • راهکار های نفوذ برند در بازار کار
  • چگونه وفادار ماندن مشتری
  • بررسی شاخص های ارزیابی یک برند

 

 

 • نکات گفته شده در همایش برای پیشرفت یک برند ( جمع بندی کلی از فرمایشات بزرگواران )
 • برای پیشرفت یک برند باید نگرش زیر را به ترتیب داشت :
 1. برند آگاهی
 2. دانش برند
 3. نگرش برند
 4. وفاداری برند
 5. درگیر برند

 

 

 • هدف از برندینگ، خلق ارزش است.
 • خاصیت برندینگ و ارزش آن دو بعد دارد:
  1. کمی و کیفی
  2. قلبی و ذهنی :
   • قلبی : SOH آیا سهمی در قلب مشتری دارم؟
   • ذهنی : SOM آیا سهمی از ذهن مشتری دارم؟ چقدر مارو میشناسن؟

 • انواع برند :

                     برند با شخصیت :                                      برند نمایشی :

      انگیزش – جاه طلبی – هویت سازی – تعالی                          رضایت مشتری – وفاداری – ارزیابی

 

                     برند خود بین                                             برند تعطیل

      شور و اشتیاق – رشد فردی – کیفیت                                      پایگاه سازی – روش معماری – سیستم سازی