شرح مراحل اجاره

شرح مراحل اجاره

شرکت سازه های اطلاعاتی تصویرآرا شرق با بهره گیری از تجهیزات و دستگاه های بروز جهت همکاری و پشتیبانی از پروژه های مختلف آرشیو الکترونیک و حمایت از بروز رسانی بایگانی اقدام به اجاره دادن انواع مختلف تجهیزات اسکن بایگانی میکند.