اسناد دانشگاهی

اسناد دانشگاهی

اسکن اسناد تحصیلی و آموزشی گامی پایه در اتوماسیون مراکز تحصیلی (مدارس،دانشگاه ها و …)
عموماً در دانشگاه ها، مدارس، کلاس های آمورشی خصوصی و دیگر مراکز تحصیلی، فضای بسیاری صرف بایگانی و نگه داری پرونده های دانش آموزان و دانشجویان می شود.
اقدام جهت اسکن و دیجیتال سازی پرونده ها می تواند گامی پایه در دیجیتال سازی موسسه، مدرسه و دانشگاه شما باشد؛ پس از اسکن، علاوه بر آزاد سازی فضاهایی که قبلا تحت اشغال پرونده ها و اوراق های مربوطه بوده است، عمل جستجو نیز با سرعت بالایی انجام می شود. مسلما تعدادی کارمند در بخش بایگانی فعالیت می کردند که می توان از آن ها در بخش های دیگر بهره برد.

دیجیتال سازی پرونده های مدارس و دانشگاهی
بایگانی و نگه داری پرونده ها هزینه های خاموشی برعهده سازمان شما می گذارند که معمولا این هزینه ها در برنامه ریزی های کوتاه مدت به چشم نخواهند آمد؛ این امر باعث کاهش راندمان به صورت نامحسوس می شود. اسکن و دیجیتال سازی می تواند در مدیریت زمان و کاهش هزینه های شما بسیار موثر باشد، برای مثال فرض کنید نیاز به محتوای پرونده یک شخص خاص دارید، باید از اتاق خود به بایگانی مراجعه کنید، این مراجعه تابع شرایطی مانند فاصله شما تا بایگانی، مدت حضور، پاسخگویی سریع مسئول بایگانی، ضوابط خروج پرونده از بایگانی و … است، حال اینکه پس از دیجیتال سازی بدون این که از نیازی به بلند شدن از پشت میز کار خود داشته باشید، تنها با ورود چند دکمه در کسری از ثانیه پرونده مورد نظر، در دسترس شما است.

تیم سازه های اطلاعاتی تصویرآرا شرق با سابقه چندین ساله خود در این زمینه، می تواند راه کارهای مختلفی را در ضمینه اسکن و دیجیتال سازی پرونده های تحصیلی، اداری و … به مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز تحصیلی ارائه نماید.

دیگر پرونده های قدیمی دردسر آفرین نیستند!

از آنجایی که پرونده های تحصیلی هرشخص تقریبا مهم ترین اوراق زندگی آن شخص هستند، و تقریباً اکثر استنادهای مهم اداری به این مدارک و شواهد که در دوران تحصیل فرد شکل گرفته است رجوع می کنند، حفظ و نگه داری این اوراق با گذشت زمان به امری هزینه بر و دشوار برای مدارس و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی مبدل می شود. با اسکن و دیجیتال سازی شما می تواند تا صدها سال پرونده را بدون نگرانی از هزینه های نگه داری یا گاها از بین رفتن پرونده ها، نگه داری نمائید