اسکن نسخ خطی

اسکن نسخ خطی

مراقبت از کتاب های قدیمی و نایاب با گذشت روز به روز زمان از عمر این کتاب ها سخت و سخت تر می شود؛ تیم ما می تواند برای اسکن این کتاب ها به شما کمک کند. کتاب ها را می توان پس از اسکن به PDF و یا فایل فرمت های قابل ویرایش MS WORD تبدیل کرد. ما پروسه این کتاب ها را کاملا سفارشی انجام می دهیم، به این صورت که اولاً کیفیت و دقت در اسکن این کتاب ها دوبرابر اعمال می شود، ثانیاً ما اسکن این موارد را با سرعت بیشتری انجام می دهیم تا شما از باقی ماندن کتاب در همان شرایط اولیه مطمئن شوید.