حضوری

حضوری

چرا نیاز به کارشناسی و برآورد هزینه است؟
تقریبا در تمامی پروژه ها، مهمترین مبحث، مبحث مالی است، مبحثی که بر طبق آن،روش انجام پروژه ، سرعت، کیفیت، دقت و … مشخص می شود. پروژه های اسکن نیز از این مقوله خارج نبوده، و نوع انجام پروژه (برنامه ریزی) بر این امر استوار است. البته این بحث بیشتر برای پروژهایی با تیراژ بالا استوار است و موردهای معمولی هزینه هایی مشخص شده ای دارند.

ارسال کارشناس جهت بررسی و برآورد هزینه پروژه اسکن و بایگانی الکترونیکی به محل شما بصورت حضوری
در این نوع کارشناسی، که باهماهنگی قبلی با توجه به درخواست و وجود شرایط لازم انجام می شود، برآورد هزینه با مراجعه حضوری یکی از کارشناسان تیم ما به محل شما، و پس از مذاکرات و تفهیم موارد مورد درخواست شما و پر نمودن فرم مخصوص و گزارش آن به شرکت انجام می شود.
بر طبق نوشته بالا می توانیم پروژه های اسکن و آرشیو الکترونیکی را به چهار دسته مختلف تقسیم کنیم که هرکدام را با ذکر مثالی روشن خواهیم کرد:

 • پروژه های تیراژ پایین
  در این نوع از اسکن، قیمت با توجه با برخی آیتم های استاندارد با توجه به درخواست مشتری تعیین می شود که بازه ای کاملا مشخص دارند.
  •    پروژه اسکن معمولی
  در این نوع پروژه ها، نوع عملکرد، زمان، کیفیت و … همگی با استانداردی که مشتری خواستار آن است (با مشاوره و کمک کارشناس) تعیین، و سپس بودجه مورد نیاز به مشتری اعلام می شود.
  •    پروژه های بر مبنای بودجه
  پروژه ای داریم با بودجه ۲۰ میلیون تومان، با تیراژ مشخص، طبعا نوع پروژه و نوع عملکرد و … با بودجه درنظر گرفته طرح ریزی و پیاده سازی می شود.
  •    پروژه های فورس ماژور(سرعتی)
  بعنوان مثال اسنادی جهت اسکن داریم با حجم ۲۰ هزار صفحه، میخواهیم این پروژه تا یک هفته به پایان برسانیم، طبعا با افزایش سرعت کار، تعداد نیروی کار، حجم کاری، نوع عملیات و … از روشی که به صورت معمولی انجام می شود کاملا متفاوت تر است، در نتیجه بار مالی پروژه نیز تغییر پیدا می کند.

شرایط ارسال کارشناس بصورت حضوری
– در دسترس بودن یکی از کارشناسان ما
– امکان ارسال کارشناس (فاصله جغرافیایی دفاتر ما به محل شما)
– ارسال کارشناس حضوری تنها برای پروژه های که به صلاحدید مدیر پروژه است به صورت کاملا رایگان انجام می شود.
– کارشناس حضوری فقط برای پروژه های با حجم بالا ارسال می شود.(برای پروژهای با تیراژ متوسط و پایین تر به مبحث کارشناسی غیر حضوری مراجعه نمایید)