داروت

داروت

داروت = یادآوری داروهای شما بدون نیاز به ورود اطلاعات

 

 

در این نرم افزار کافیست دوربین موبایل یا تبلت خود را روبروی بارکد قرار بدهید. دستور دارو مستقیما در نرم افزار ثبت و در ساعات تعیین شده، مصرف آن به شما یادآوری می شود.

 

 

 

امکانات نرم افزار داروت:

  1. یادآوری دارو
  2. امکان ارسال یادآور دارو به مراقبین شما
  3. نمایش جعبه داروی روزانه
  4. نمایش خواص و عوارض داروها
  5. ذخیره سوابق دارویی
  6. نمایش نزدیک ترین داروخانه به شما

 

 

شرکت سازه های اطلاعاتی تصویرآرا

www.tasvirara.com