دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی

راهکار مناسب حفظ و نگهداری دفاتر اسناد رسمی و ثبتی

  • اسکن نمودن بدون فک پلمپ و آسیب دیدن شیرازه

در راستای طرح حذف دفاتر جاری و قانون کاداستر، طرح ایجاد آرشیو الکترونیک سوابق در دفاتر اسناد رسمی کشور در حال اجرا میباشد.

سناد رسمی نسبت به اسناد عادی از محاسنی برخوردار هستند که اگر رواج پیدا کنند از بسیاری از مفاسد جلوگیری می شود. از طرفی سند رسمی لازم الاجرا است و این مانع افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا می شود.شرکت سازه های اطلاعاتی تصویرآرا شرق  که از شرکت های پیمانکار آرشیو الکترونیک سازمان اسناد و املاک کشور میباشد،.