غیر حضوری

غیر حضوری

کارشناسی و برآورد هزینه خدمات اسکن و دیجیتال سازی به صورت غیرحضوری
این نوع کارشناسی و برآورد هزینه بیشتر مخصوص پروژه هایی می باشد که در سایر استان های کشور قرار دارند که ما در حال حاضر دفتری در آن استان نداریم.

در این نوع کارشناسی، فرمی به شما داده می شود (به صورت اینترنتی، فکس، تلفنی) که حاوی سوالاتی در خصوص پروژه مورد نظر شما است. در این نوع کارشناسی پاسخ های شما مبنای برآورد هزینه توسط ما است، طبعاً عدم صحت پاسخ ها می تواند باعث اختلال در روند کار و ابطال کلیه مکاتبات شود.

شما با پرنمودن و پاسخ صحیح به این سوالات و سپس ارسال مجدد آن به ما می توانید براحتی ما را از پروژه خود آگاه کرده و نیاز به کارشناس حضوری نیست، البته شایان ذکر است که در صورت صلاحدید مدیریت شرکت پس از ارسال اطلاعات توسط شما، کارشناس حضوری به صورت کاملا رایگان به محل شما فرستاده می شود. لازم به توضیح است برای تکمیل و شفاف سازی نوع پروژه می توانید از آن با موبایل (یا دیگر وسایل) فیلم یا عکسی تهیه کرده و برای ما (با استفاده از فرم اینترنتی) ارسال نمائید، اینکه این فیلم یا عکس چه ویژگی ای داشته باشد در پایین به صورت کامل توضیح داده شده است.

فیلم یا عکس ارسالی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
– فیلم یا عکس از خود پرونده/کتب/اسناد (با این آیتم نوع مورد اسکن مشخص شود) ، صفحات داخلی (با این آیتم نوع دوخت و جنس کاغذ مشخص می شود)، فضای بایگانی (با این آیتم تیراژ کلی از لحاظ بصری مشخص می شود) باشد.
– از کیفیت معقولی برخوردار باشد، ما نمی خواهیم کیفیت فوق العاده داشته باشد، تنها قابل بررسی باشد، کفایت می کند.
– اگر در فیلم حاوی توضیحاتی به صورت گفتاری باشد، بسیار بهتر خواهد بود.