بهینه سازی

بهینه سازی

اسناد در این مرحله از نظر کیفیت ظاهری وحجم آنها جهت ذخیره در پایگاه داده مورد بررسی قرار گرفته و ویرایش می شوند.

اعمالی که دراین مرحله بر روی اسناد الکترونیکی انجام می شوند شامل Crop ،  Rotate ، پاک کردن سوراخهای بوجود آمده توسط پانچ ، از بین بردن سیاهی های دور سند و احیاناً انجام اسکن مجدد و …